Pożyczki dla MSP

Drukuj

Udzielam pomocy w przygotowaniu dokumentacji pożyczkowej dla firm starających się o pozyskanie niskooprocentowanej pożyczki ze środków pomocowych dla województwa dolnośląskiego.

Pożyczki udzielane są przez: Agencję Rozwoju Regionalnego w Nowej Rudzie , Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Pożyczka Rozwojowa

 1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść:
  1. 100 000,00 zł – dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  2. 100 000,00 zł - 500 000,00 zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy od dnia uruchomienia środków.
 3. Oprocentowanie:
  1. preferencyjne od 1,85% w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) dla mikro przedsiębiorstw,
  2. na warunkach rynkowych od 2,85% dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

 1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść:
  1. powyżej 500.000  do 1.000.000 PLN
   Wkład własny przedsiębiorcy MŚP: co najmniej 5%,
  2. powyżej 1.000.000 do 1.500.000 PLN
   Wkład własny przedsiębiorcy MŚP: co najmniej 10%
 2. Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy od dnia uruchomienia środków.
 3. Oprocentowanie: od 2,85 w skali roku na warunkach rynkowych,
 

Regionalna Pożyczka Obrotowa

 1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść: do 500.000 PLN
 2. Maksymalny okres spłaty do 36 miesięcy od dnia uruchomienia środków.
 3. Oprocentowanie:od 2,85 w skali roku na warunkach rynkowych,
   

Regionalna Pożyczka Hipoteczna

 1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść: do 1.500.000,00 PLN na zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów poszczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie woj. dolnośląskiego, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Maksymalny okres spłaty:
  1. Do 10 lat (przy wkładzie własnym przedsiębiorcy MŚP co najmniej 5% ceny netto kupowanej nieruchomości),
  2. Do 15 lat (przy wkładzie własnym przedsiębiorcy MŚP co najmniej 20% ceny netto kupowanej nieruchomości).
 3. Oprocentowanie: od 2,85 w skali roku na warunkach rynkowych,