Tworzenie spółdzielni socjalnej

Nadrzędna kategoria: ROOT Kategoria: doradztwo dla firm Drukuj E-mail

Doradzam w zakresie utworzenia i planowania działalności spółdzielni socjalnych. Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków.

Współtworzyłem spółdzielnię "Raz, Dwa, Trzy Spółdzielnia Socjalna" z Żarowa. Pomagałem im w otrzymaniu finansowania z Powiatowego Urzędu Pracy, pożyczki z Dolnośląskiego Funduszu Pożyczkowego oraz pożyczki Towarzystwa Inicjatyw Społecznych dla podmiotów ekonomi społecznej.

Stworzyłem dla nich stronę internetową oraz opracowałem identyfikację wizualną: logo, ulotki, identyfikację samochodu.

Spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odsłony: 4070