doradztwo dla firm

Od ponad dwudziestu pięciu lat doradzam w zakresie zakładania i planowania rozwoju małych firm. Pomagam przy tworzeniu planów działania (biznes planów) oraz w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do pozyskania pożyczek dla małych i średnich firm w ramach wsparcia realizowanego przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, którego celem jest inwestowanie wiedzy i środków finansowych w rozwój firm sektora MSP (mikro, małych i średnich firm) z Dolnego Śląska.

Tworzenie spółdzielni socjalnej

Kategoria: doradztwo dla firm

Doradzam w zakresie utworzenia i planowania działalności spółdzielni socjalnych. Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków.

Czytaj więcej: Tworzenie spółdzielni socjalnej

Pożyczki dla MSP

Kategoria: doradztwo dla firm

Udzielam pomocy w przygotowaniu dokumentacji pożyczkowej dla firm starających się o pozyskanie niskooprocentowanej pożyczki ze środków pomocowych dla województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej: Pożyczki dla MSP