Latarnik wskaże e-drogę

Nadrzędna kategoria: ROOT Kategoria: Latarnicywakcji.pl

Stowarzyszenie Miasta w Internecie rozpoczyna projekt szkoleniowy skierowany do wszystkich osób, które skończyły 44 lata.

Tematyka szkolenia obejmuje różnorodne zagadnienia związane z korzystaniem z Internetu dla potrzeb załatwiania różnorodnych spraw osobistych i zawodowych, a w szczególności w kontaktach z administracją samorządową, centralną oraz instytucjami publicznymi. Co może być tematem szkolenia? Możesz zadecydować o tym samodzielnie. Poniżej przykładowe zestawy tematyczne.

Celem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencji społeczeństwa, Działanie 3.1 – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców Polski.

Tematyka szkolenia dostosowana jest do potrzeb każdego uczestnika. Osoba prowadząca szkolenia – „Latarnik” w oparciu o Lokalny Plan Działania realizuje szkolenia dla Uczestników Projektu (UP) w wymiarze podstawowym trwającym minimum 8h szkoleniowych. Szkolenie, w miarę potrzeb uczestników może zostać wydłużone do 16h szkoleniowych. Szczegółowy harmonogram szkoleń ustalany jest bezpośrednio pomiędzy Latarnikiem a uczestnikiem i zawsze zawiera zagadnienia z zakresu e-usług, czyli kontaktu z administracją samorządową i rządową za pośrednictwem internetu.


Szkolenie kładzie akcent na wykorzystanie Internetu dla potrzeb rozwoju osobistego poprzez udział w szkoleniach on-line i webinariach tematycznych, co wpływać będzie na doskonalenie wiedzy i warsztatu pracy pracownika instytucji publicznych.

Moduły tematyczne dla urzędników

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

Mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych

1

2

Bezpieczeństwo komputera i w Internecie

2

3

Dostępność zasobów Internetu – z czego można legalnie korzystać

1

4

E-PUAP i powiązane e-usługi publiczne

4

5

Kontakt z petentem – komunikatory internetowe i bezpieczeństwo ich używania

2

6

Korzystanie z platform usług elektronicznych instytucji

4

7

Obsługa bankowości elektronicznej

1

8

Korzystanie z platform edukacyjnych online

1

 

Łącznie

16


Szkolenie kładzie akcent na wykorzystanie Internetu dla potrzeb rozwoju kontaktów osobistych z wyborcami - mieszkańcami okręgu wyborczego i całej gminu/powiatu poprzez udział w spotkaniach on-line organizowanych na platformach ogólnodostępnych.

Moduły tematyczne dla radnych

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych

1

2

Bezpieczeństwo komputera i w Internecie

1

3

Dostępność zasobów Internetu – z czego można legalnie korzystać

1

4

E-PUAP i powiązane e-usługi publiczne,

4

5

Kontakt z urzędnikiem i wyborcą – komunikatory internetowe i bezpieczeństwo ich używania

4

6

Korzystanie z platform usług elektronicznych instytucji

4

7

Obsługa bankowości elektronicznej

1

 

Łącznie

16


Szkolenie kładzie akcent na wykorzystanie Internetu dla potrzeb prowadzonej działalności, a w szczególności kontakt z instytucjami i platformami sprzedażowymi związanymi z rynkiem rolnym.

Moduły tematyczne dla rolników

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych

1

2

Bezpieczeństwo komputera i w Internecie

1

3

zasoby tematyczne Internetu dla rolników: porady, doradztwo zawodowe, fora rolnicze

1

4

E-PUAP i powiązane e-usługi publiczne,

4

5

Programy pomagające zarządzać gospodarstwem rolnym

2

6

Korzystanie z platform usług elektronicznych instytucji (KRUS, ARR, ARiMR, KOWR)

4

7

Obsługa bankowości elektronicznej

1

8

Promocja i sprzedaż produktów w Internecie

1

9

Zakupy w Internecie: artykuły do produkcji rolnej, sprzęt, urządzenia

1

 

Łącznie

16


Szkolenie kładzie akcent na wykorzystanie Internetu dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, kontaktu z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz platformami pozyskiwania kontrahentów, pracowników oraz umozliwiających handel w Internecie.

Moduły tematyczne dla przedsiębiorców

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych

1

2

Bezpieczeństwo komputera i w Internecie

1

3

zasoby tematyczne Internetu dla przedsiębiorców: porady, doradztwo biznesowe, fora tematyczne

1

4

E-PUAP i powiązane e-usługi publiczne: CEIDG, Mój Gov,

4

5

Programy pomagające zarządzać małą firmą

2

6

Korzystanie z platform usług elektronicznych instytucji (ZUS, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, )

4

7

Obsługa bankowości elektronicznej

1

8

Promocja i sprzedaż produktów w Internecie

1

9

Zakupy w Internecie: artykuły do produkcji , sprzęt, urządzenia, podwykonawcy

1

 

Łącznie

16


Szkolenie kładzie akcent na wykorzystanie Internetu dla potrzeb rozwoju osobistego poprzez udział w szkoleniach on-line i webinariach tematycznych oraz portalach poświęconych poszukiwania pracy, co wpływać będzie na podnoszenie wiedzy i możliwość łatwiejszego znalezienia pracy.

Moduły tematyczne dla bezrobotnych

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych

1

2

Bezpieczeństwo komputera i w Internecie

1

3

zasoby tematyczne Internetu dla bezrobotnych: porady, doradztwo zawodowe, fora tematyczne, pośrednicy pracy, planowanie kariery zawodowej

2

4

E-PUAP i powiązane e-usługi publiczne: Mój Gov, Urząd Pracy

4

5

Zdrowie w Internecie i teleopieka

2

6

Korzystanie z platform usług on-line: Google, MS Teams,

4

7

Obsługa bankowości elektronicznej

1

8

Multimedia i strony internetowe

1

9

Zakupy w Internecie

1

10

Komunikacja w Internecie

1

 

Łącznie

16


Szkolenie kładzie akcent na wykorzystanie Internetu dla potrzeb kontaktów z rodziną i znajomymi oraz rozwoju zainteresowań poprzez udział w szkoleniach on-line, webinariach tematycznych, co wpływać będzie na doskonalenie wiedzy i utrzymania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.

Moduły tematyczne dla UTW

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych

1

2

Bezpieczeństwo komputera i w Internecie

1

3

Komunikacja w Internecie: e-mail i komunikatory

2

4

E-PUAP i powiązane e-usługi publiczne: Mój Gov, Portal pacjenta

2

5

Zdrowie w Internecie i teleopieka

2

6

Korzystanie z platform usług on-line

2

7

Obsługa bankowości elektronicznej

2

8

Multimedia on-line: filmy i muzyka

2

9

Zakupy w Internecie

2

 

Łącznie

16

 


Odsłony: 7550