Latarnik wskaże e-drogę - Moduły tematyczne dla UTW

Nadrzędna kategoria: ROOT Kategoria: Latarnicywakcji.pl Drukuj E-mail

Spis treści

Szkolenie kładzie akcent na wykorzystanie Internetu dla potrzeb kontaktów z rodziną i znajomymi oraz rozwoju zainteresowań poprzez udział w szkoleniach on-line, webinariach tematycznych, co wpływać będzie na doskonalenie wiedzy i utrzymania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.

Moduły tematyczne dla UTW

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych

1

2

Bezpieczeństwo komputera i w Internecie

1

3

Komunikacja w Internecie: e-mail i komunikatory

2

4

E-PUAP i powiązane e-usługi publiczne: Mój Gov, Portal pacjenta

2

5

Zdrowie w Internecie i teleopieka

2

6

Korzystanie z platform usług on-line

2

7

Obsługa bankowości elektronicznej

2

8

Multimedia on-line: filmy i muzyka

2

9

Zakupy w Internecie

2

 

Łącznie

16

 


Odsłony: 7237