Latarnik wskaże e-drogę - Moduły tematyczne dla bezrobotnych

Nadrzędna kategoria: ROOT Kategoria: Latarnicywakcji.pl Drukuj E-mail

Spis treści

Szkolenie kładzie akcent na wykorzystanie Internetu dla potrzeb rozwoju osobistego poprzez udział w szkoleniach on-line i webinariach tematycznych oraz portalach poświęconych poszukiwania pracy, co wpływać będzie na podnoszenie wiedzy i możliwość łatwiejszego znalezienia pracy.

Moduły tematyczne dla bezrobotnych

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych

1

2

Bezpieczeństwo komputera i w Internecie

1

3

zasoby tematyczne Internetu dla bezrobotnych: porady, doradztwo zawodowe, fora tematyczne, pośrednicy pracy, planowanie kariery zawodowej

2

4

E-PUAP i powiązane e-usługi publiczne: Mój Gov, Urząd Pracy

4

5

Zdrowie w Internecie i teleopieka

2

6

Korzystanie z platform usług on-line: Google, MS Teams,

4

7

Obsługa bankowości elektronicznej

1

8

Multimedia i strony internetowe

1

9

Zakupy w Internecie

1

10

Komunikacja w Internecie

1

 

Łącznie

16

Odsłony: 7239