Latarnicywakcji.pl

Uczestniczę w programie „Latarnicywakcji.pl: świętokrzyskie, dolnośląskie”, który polega na edukacji cyfrowej osób w wieku 44-64 lata oraz powyżej 65 roku życia, które stanowią największą w naszym kraju grupę wykluczonych cyfrowo. W ramach tego programu prowadzę szkolenia podnoszące umiejętności wykorzystania narzędzi i treści cyfrowych oraz zasobów Internetu w codziennym życiu by mogły skutecznie korzystać z usług publicznych dostępnych on-line.