Cyfrowobezpieczni.pl

Cyfrowobezpieczni.pl

W latach 2016-2018 roku byłem Edukatorem w projekcie cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który był realizowany pod patronatem MEN.

W ramach programu przeprowadzałem Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego w szkołach na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Na mapie poniżej zaznaczone są moje realizacje Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa realizowany jest przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+.